Περιστατικά Invisalign

Στο ιατρείο μας στο Παγκράτι, παρέχονται αποκλειστικά ορθοδοντικές θεραπείες για παιδιά, εφήβους και ενήλικες με την αόρατη μέθοδο invisalign.

Τα παρακάτω περιστατικά, είναι ένα μικρό δείγμα.

Περιστατικά Invisalign.01

Περιστατικά Invisalign.02

Περιστατικά Invisalign.03

Περιστατικά Invisalign.04

Περιστατικά Invisalign.05

Περιστατικά Invisalign.06